loader

Jesteśmy biurem projektowo-inżynieryjnym świadczącym usługi w zakresie projektowania liniowej infrastruktury technicznej, a także obiektów gospodarki wodno-ściekowej przy użyciu innowacyjnych technologii oraz dostarczenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Posiadamy duże doświadczenie, gdyż działamy na rynku od 2013 roku.

Oferujemy również kompleksową obsługę inwestycji oraz wsparcia technicznego dla jednostek realizujących duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej.

Zadbamy o każdy szczegół z zakresu projektowania oraz nadzoru i obsługi inwestycji. Proponujemy optymalne rozwiązanie oparte na innowacyjnych technologiach przy jednoczesnym zoptymalizowaniu budżetu.

Jesteśmy pionierami na rynku w projektowaniu podziemnych zbiorników retencyjnych z systemem automatycznego spłukiwania dna zbiornika. Dla zaprojektowanych zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe wykonywaliśmy komputerową symulację automatycznego systemu spłukiwania/czyszczenia dna zbiornika wraz z wykorzystaniem analiz numerycznych oraz z wizualizacją uzyskanych prędkości wody podczas pracy urządzeń wykorzystanych do spłukiwania. Symulacja potwierdziła skuteczność działania przyjętych rozwiązań.