loader
Nadzór Autorski oraz Wykonanie zmian projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Radom – przygotowanie dokumentacji do III etapu. kontrakty I-IV”"

Klient: Miejskie wodociągi w Radomiu 
Lokalizacja: Radom
Kategoria: Z zakresu projektowania
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadana pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa, gm. Grybów – etap I”

Klient: Gmina Grybów 
Lokalizacja: Grybów
Kategoria: Z zakresu projektowania
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadana pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa, gm. Grybów – etap IIA”

Klient: Gmina Grybów 
Lokalizacja: Grybów
Kategoria: Z zakresu projektowania
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadana pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa, gm. Grybów – etap IIB””

Klient: Gmina Grybów 
Lokalizacja: Grybów
Kategoria: Z zakresu projektowania
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadana pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Florynka, gm. Grybów””

Klient: Gmina Grybów 
Lokalizacja: Grybów
Kategoria: Z zakresu projektowania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Binczarowa, gm. Grybów – etap I „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice”

Klient: Gmina Grybów 
Lokalizacja: Grybów
Kategoria: Z zakresu projektowania
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.” Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz przebudowy istniejącego systemu kanalizacji deszczowej wraz z budową nowych obiektów w zlewniach kolektorów: B1, C1, K1, K2, K3, K4/K5, K6 (w tym K6a), K7, K8/K9, K10/K10.1, K13/K13.1, K14, K15, K18/K30, K24, K25, K45, K61, K35, K75, K51, K83, K84.

Klient: realizacja na zlecenie IDS-BUD S.A. – Wykonawca prac budowlanych dla MWiK Bydgoszcz - Inwestor – Inwestycja realizowana w formule „żółty fidic” 
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kategoria: Z zakresu projektowania
Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa stacji odwadniania osadów na oczyszczalni Łęgi w Zakopanem.

Klient: SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 
Lokalizacja: Zakopane
Kategoria: Z zakresu projektowania
Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa pompowni ścieków Ustup I w Zakopanem.

Klient: SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.” 
Lokalizacja: Zakopane 
Kategoria: Z zakresu projektowania
Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlach Gubałówka i Furmanowa w Zakopanem – Etap I – Budowa zbiornika wody czystej przy ul. Gładkie w Zakopanem

Klient: SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.” 
Lokalizacja: Zakopane
Kategoria: Z zakresu projektowania
Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego i uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa budynku stacji odwadniania i płukania osadów dowożonych na Oczyszczalni Ścieków w Mielcu”

Klient: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Lokalizacja: Mielec
Kategoria: Z zakresu projektowania
Zaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ) dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie Gmina Miasto Rzeszów

Klient: Urząd Miasta Rzeszowa 
Lokalizacja: Rzeszów
Kategoria: Z zakresu projektowania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cieniawa (przysiółek Podpołudnie), gm. Grybów, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cieniawa (przysiółek Stolarzówka)

Klient: Gmina Grybów 
Lokalizacja: Grybów
Kategoria: Z zakresu projektowania
Opracowanie szczegółowej koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach Kąty, Desznica, Jaworze, Brzezowa, Łysa Góra, Siedliska Żmigrodzkie i Makowiska

Klient: SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 
Lokalizacja
Kategoria: Z zakresu projektowania
Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem”. Projektowana maksymalna przepustowość modernizowanej oczyszczalni Łęgi i Spyrkówka wyniosła Qmaxd= 54000 m3/d

Klient: Urząd Gminy Nowy Żmigród 
Lokalizacja: Nowy Żmigród
Kategoria: Z zakresu projektowania
Zapraszamy do kontaktu

Bezpłatna konsultacja

Cenimy sobie elastyczne podejście do klienta, który jest kluczowym ogniwem w łańcuchu naszych wartości, dlatego zapraszamy do kontaktu abyśmy mogli omówić szczegóły
współpracy i dostosować ofertę do Państwa potrzeb.