loader

Inżynier Kontraktu łączy w sobie pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego oraz funkcji inwestora zastępczego spełniającego funkcje zarządcze w stosunku do wykonawcy robót budowlanych. Inżynier Kontraktu działa w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, najczęściej zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC. Inżynier kontraktu, wbrew dosłownemu słowu, nie jest indywidualnym stanowiskiem, ale grupą profesjonalistów zaangażowanych w proces budowlany.

  • przygotowywanie dokumentów przetargowych, 
  • weryfikacja dokumentacji projektowej, 
  • nadzór  nad budową i jakością, 
  • kontrola realizacji projektów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • kontrola projektów budżetowych,
  • zatwierdzanie materiałów i urządzeń przeznaczonych do wybudowania,
  • ocena i rozstrzygnięcie wszelkich roszczeń.